banner en

Packing machine system

Specification:

- Demension: 15x2x2m( Lx Wx H)

- Power : 3 pha 380V

- Power : 6.5 HP

- Capacity: 60-80 package/h

- Vaccum machine 

Included:

  1. Inox table

  2. Supplying inox box

  3. Inox Conveyor

  4. Inox shaking floor 3 class

  5. Selecting kernel inox belt

  6. Automatic scale

  7. Packing machine + air compressor 1/2 HP

  8. Vacuum 3 HP

Giá cũ :
đ
Giá mới :

Sản phẩm cùng mục

inspection-kernel-conveyor

INSPECTION KERNEL CONVEYOR

Specification:

- Feeding Conveyor 1HP 1/20

- Upper Hopper + Vibrated Trough

- Inspection kernel Conveyor 6m 1HP 1/30

- Capacity: 1,000 – 1,500kgs/h

- Power: 2HP, 3 phase 380V

- Dimension: 8x1x2m (LxWxH)

đ
may-dong-goi-chan-khong

Vacuum packing

- Capacity: 100 packages/hr

đ
5

SHELLING MACHINE LINE 1 CUTTERS 12 BLADES

Specification (Thông số kỹ thuật)
⦁ Power supply( Nguồn điện): 3 phases- 380V.
⦁ Rate of the first cut( Tỷ lệ cắt lần đầu): ≥ 95% size AB, ≥ 85% size CD
⦁ Breakage rate of the first cut ( Tỷ lệ bể lần đầu): 2 - 4% size AB, 4-6% size CD

Dimension (Diện tích lắp đặt): 8x4x4m (LxWxH)
Capacity (Công suất):
⦁ 01 set Size A+ ( capacity is 400kgs/h)
⦁ 01 set Size A ( capacity is 500kgs/h)
⦁ 01 set Size B1 ( capacity is 500kgs/h)
⦁ 01 set Size B2 ( capacity is 500kgs/h)
⦁ 01 set Size C ( capacity is 450kgs/h)
⦁ 01 set size D( capacity is 400kgs/h)

Include (Bao gồm):
⦁ 01 set Conveyor for supplying material + hopper (01 Bộ thùng cấp liệu + Băng tải cấp liệu)
⦁ 01 pcs Shelling machine 12 blades (01 cái đầu cắt 12 dao)
⦁ 01 set Shake Floor 1 (01 bộ sàn 1)
⦁ 01 set Shaking Floor 2 with 02 centrifuge( 01 bộ sàn 2 + 02 ly tâm)
⦁ 01 pcs Small Roller (01 cái ống lăn 02 đường)
⦁ 03 pcs Fans (03 cái quạt)
⦁ 01 set Shell's shaking box (01 bộ rê vỏ + quạt)
⦁ 01 set Kernel’s shaking box (01 bộ rê nhân + quạt)
⦁ 01 set Conveyor for collecting kernel (01 bộ băng tải gom nhân)
⦁ 01 pcs Inspection Belt (01 bộ băng tải lựa nhân)
⦁ 01 pcs Table (01 cái bàn)
⦁ 01 set System of Blowing Shell to Warehouse (01 bộ hệ thống thổi vỏ vào kho)
⦁ 01 pcs Electrical Cabinet (01 Tủ điện)

đ
automatic-cashew-shelling-machine-system

AUTOMATIC CASHEW SHELLING MACHINE SYSTEM

Specification of shelling set with 04 cutters 8 blades:

- Power supply: 3 phases- 380V.

- Power: 29HP

- Capacity: 700-800kgs/hr size AB, 600-700kgs/h size CD

- Installation area: 15x6x4m (LxWxH).

- System has four top cutters.

- Each player has 8 lines cutting knife,

- Rate of the first cut: ≥ 95% size AB, ≥ 85% size CD

- Breakage rate of the first cut: 3 - 6% size AB, 6-8% size CD

Included:

- 01 set Under + Upper Hopper 

- 01 set Feeding Bucket Conveyor 5m , 1HP 1/20

- 01 set Bucket Conyor 2.5m 1HP 1/20

- 04 sets Cutting machine Head 8 blades ( 1HP 1/20x4)

- 04 pcs shaking floors (1HP 1450 x4)

- 01 set of 04 lines Roller 1HP 1/5

- 04 sets of Centrifuge 0.5HP 1450

- 01 set Dust Shaking Box+ Fan( 2HP) - 2800)

- 01 set Shell Shaking box + fan ( 3HP2800)

- 01 set Kernel Shaking Box + Fan ( 2HP-2800)

- 01 set Collecting Kernel Conveyor 1HP 1/20 04 pcs Blowers 2HP 2800

 

đ
roasing-kernel-machine

ROASING KERNEL MACHINE

Specification:

Capacity is 300-400kgs/h

Power supply: 3 phases- 380V

Power 35 KW

Instalation are: 12x3x3 ( LxWxH)

đ

GIA LOI LONG AN COMPANY, LTD
Address: 1071, No1- Highway, Tan Khanh Ward,
              Tan An City, Long An Province, Vietnam
HandPhone: +848 - 908 651 702 Fax: +848 - 72 3599 732
Email: [email protected]

Web design by DangNhanhOnline.Com