0908 651 702

 [email protected]

d viet d eng 1

937032045 slide2

Trang chủ»Hard Shell Separator»AUTOMATIC CASHEW SHELLING MACHINE SYSTEM (Dây chuyền máy tách nhân hạt điều).

AUTOMATIC CASHEW SHELLING MACHINE SYSTEM (Dây chuyền máy tách nhân hạt điều).

AUTOMATIC CASHEW SHELLING MACHINE SYSTEM (Dây chuyền máy tách nhân hạt điều).
AUTOMATIC CASHEW SHELLING MACHINE SYSTEM (Dây chuyền máy tách nhân hạt điều).
AUTOMATIC CASHEW SHELLING MACHINE SYSTEM (Dây chuyền máy tách nhân hạt điều).
Lượt xem : 1110
Contact

Contact

GIA LOI LONG AN ONE MEMBER COMPANY LIMITED.

Tax code: 1101686718.

Address:  1071 National Highway 1, Tan Khanh Ward, City. Tan An, Long An Province.

Phone: 0908 651 702 -  0906 492 005.

Fax: 072 3599 732.

Email : [email protected]

 

REGISTER TO BUY PRODUCTS

Đăng ký mua gia công

Name(*)
Trường bắt buộc

Phone Number
Invalid Input

Service
Trường bắt buộc

Content
Trường bắt buộc

Gửi ngay