0908 651 702

 [email protected]

d viet d eng 1

937032045 slide2

Trang chủ»Products»Cashew kernel sorting machine»BROKEN KERNEL SIZING MACHINE( Sàng).

BROKEN KERNEL SIZING MACHINE( Sàng).

BROKEN KERNEL SIZING MACHINE( Sàng).
BROKEN KERNEL SIZING MACHINE( Sàng).
Lượt xem : 781

Specification( Thông số kỹ thuật):

Feeding Conveyor  1HP 1/20( Băng tải cấp liệu).

Sizing Sieve( Sàn lưới phân sai).

Sieve made in Inox, thick 1.5mm hole 2,4,6,8 and dust, extra hole 10mm.

( Lưới inox dầy 1.5mm, lỗ  2,4,6,8 và lưới bụi, thêm lưới lỗ 10mm).

Electric Box ( Tủ điện).

Capacity( Năng suất)1 tons/h.

Power ( Công suất): 2HP, 3 phase 380V.

 Dimension( Kích thước): 4x2x2m (LxWxH).

Contact

Contact

GIA LOI LONG AN ONE MEMBER COMPANY LIMITED.

Tax code: 1101686718.

Address:  1071 National Highway 1, Tan Khanh Ward, City. Tan An, Long An Province.

Phone: 0908 651 702 -  0906 492 005.

Fax: 072 3599 732.

Email : [email protected]

 

REGISTER TO BUY PRODUCTS

Đăng ký mua gia công

Name(*)
Trường bắt buộc

Phone Number
Invalid Input

Service
Trường bắt buộc

Content
Trường bắt buộc

Gửi ngay