0908 651 702

 [email protected]

d viet d eng 1

937032045 slide2

Trang chủ»Sorting raw things» DRYER MACHINE (Lò sấy).

DRYER MACHINE (Lò sấy).

 DRYER MACHINE (Lò sấy).
 DRYER MACHINE (Lò sấy).
 DRYER MACHINE (Lò sấy).
Lượt xem : 143

          Having types:

                         Dryer with 04 trolleys (1,000kg/batch).

                        (Lò sấy có 04 xe, công suất 1,000kg/mẻ).

                         Dryer with 06 trolleys (1,800kg/batch).

                        (Lò sấy có 06 xe, công suất 1,800kg/mẻ). 

                         Dryer with 08 trolleys (2,500kg/batch).

                         (Lò sấy có 08 xe, công suất 2,500kg/mẻ).

           Specification Dryer with 08 trolleys:

Capacity : 2,500 kgs/ batch( 10-14 hours).

 ( depen on moisture of nut)( Công suất: 2,500kg/ mẻ 10-14 giờ tùy vào độ ẩm của nhân).

08 trolleys (08 xe sấy).

Power (Công suất) : 6HP.

Demenision (Kích thước) : 5.2x4.5x2 (LxWxH).

Trolley (Kích thước xe sấy) : 1x1.57x1.85 (LxWxH).

544 trays (Khay sấy).

Fan (Quạt) : 6 pcs, 1.0HP.

Working by getting hot air , air presure : 2-6kg/cm2

( Hoạt động bằng khí nóng, áp suất khí : 2-6kg/ cm2).

Contact

Contact

GIA LOI LONG AN ONE MEMBER COMPANY LIMITED.

Tax code: 1101686718.

Address:  1071 National Highway 1, Tan Khanh Ward, City. Tan An, Long An Province.

Phone: 0908 651 702 -  0906 492 005.

Fax: 072 3599 732.

Email : [email protected]

 

REGISTER TO BUY PRODUCTS

Đăng ký mua gia công

Name(*)
Trường bắt buộc

Phone Number
Invalid Input

Service
Trường bắt buộc

Content
Trường bắt buộc

Gửi ngay