banner en

SELECTING SHELL SYSTEM

(Selecting Shell system for 05 sets of Shelling system- Hệ thống lựa vỏ trung tâm 05 chuyền máy cắt)

Specification (Thông số kỹ thuật)
⦁ 05 Floors+ Centrifuge 12HP ( 05 sàn run+ ly tâm)
⦁ 05 Shaking box 12HP ( 05 bộ rê vỏ )
⦁ 01 Inspection Belt Conveyor 1HP ( 01 bộ băng tải lựa)
⦁ 04 Blowers 2HPx4 ( 04 quạt thổi)

Giá cũ :
đ
Giá mới :

Sản phẩm cùng mục

23-3-2022.-2

STEPS OF PRODUCING CASHEW BY MACHINE

STEPS OF PRODUCING CASHEW BY MACHINE

đ
kernel-grading-ws

SIEVE FOR LP, SP WITH BUCKET CONVEYOR

- Capacity is 450-500 kgs/h

- Power 3 phase 380V, 3HP

- Hole: 2m, 4m, 6m, 8m

đ
broken-kernel-sizing-machine(-sieve)

BROKEN KERNEL SIZING MACHINE( SIEVE)

Specification:

- Feeding Conveyor 1HP 1/20

- Sizing Sieve

- Electric Box

- Capacity: 400 – 500kgs/h

- Power: 2HP, 3 phase 380V

- Dimension: 4x2x2m (LxWxH)

đ
rcn-troyley

CONTAINED CASHEW TROYLEY

- Demension: 1500x 1.500x 800mm (LxWxH)

đ
inspection-kernel-conveyor

INSPECTION KERNEL CONVEYOR

Specification:

- Feeding Conveyor 1HP 1/20

- Upper Hopper + Vibrated Trough

- Inspection kernel Conveyor 6m 1HP 1/30

- Capacity: 1,000 – 1,500kgs/h

- Power: 2HP, 3 phase 380V

- Dimension: 8x1x2m (LxWxH)

đ
1

DUST SEIVE SYSTEM

Specification:

- Dimension: 7x1.0x1.5m  ( LxWxH).

- Power: 3 phase 380V.

- Capacity: 2,500-3,000kgs/h.

Include:

- Feeding Hopper.

- Feeding Bucket Conveyor 1 HP 1/20.

- Dust Seive 1HP 1450.

- Shaking Dust 2HP 2800.

đ

GIA LOI LONG AN COMPANY, LTD
Address: 1071, No1- Highway, Tan Khanh Ward,
              Tan An City, Long An Province, Vietnam
HandPhone: +848 - 908 651 702 Fax: +848 - 72 3599 732
Email: [email protected]

Web design by DangNhanhOnline.Com