banner en

OTHER MACHINE

Giá cũ :
đ
Giá mới :

Sản phẩm cùng mục

sample-layout-of-cashew-factory

SAMPLE LAYOUT OF CASHEW FACTORY

SAMPLE LAYOUT OF CASHEW FACTORY

đ
5

SHELLING MACHINE LINE 1 CUTTERS 12 BLADES

Specification (Thông số kỹ thuật)
⦁ Power supply( Nguồn điện): 3 phases- 380V.
⦁ Rate of the first cut( Tỷ lệ cắt lần đầu): ≥ 95% size AB, ≥ 85% size CD
⦁ Breakage rate of the first cut ( Tỷ lệ bể lần đầu): 2 - 4% size AB, 4-6% size CD

Dimension (Diện tích lắp đặt): 8x4x4m (LxWxH)
Capacity (Công suất):
⦁ 01 set Size A+ ( capacity is 400kgs/h)
⦁ 01 set Size A ( capacity is 500kgs/h)
⦁ 01 set Size B1 ( capacity is 500kgs/h)
⦁ 01 set Size B2 ( capacity is 500kgs/h)
⦁ 01 set Size C ( capacity is 450kgs/h)
⦁ 01 set size D( capacity is 400kgs/h)

Include (Bao gồm):
⦁ 01 set Conveyor for supplying material + hopper (01 Bộ thùng cấp liệu + Băng tải cấp liệu)
⦁ 01 pcs Shelling machine 12 blades (01 cái đầu cắt 12 dao)
⦁ 01 set Shake Floor 1 (01 bộ sàn 1)
⦁ 01 set Shaking Floor 2 with 02 centrifuge( 01 bộ sàn 2 + 02 ly tâm)
⦁ 01 pcs Small Roller (01 cái ống lăn 02 đường)
⦁ 03 pcs Fans (03 cái quạt)
⦁ 01 set Shell's shaking box (01 bộ rê vỏ + quạt)
⦁ 01 set Kernel’s shaking box (01 bộ rê nhân + quạt)
⦁ 01 set Conveyor for collecting kernel (01 bộ băng tải gom nhân)
⦁ 01 pcs Inspection Belt (01 bộ băng tải lựa nhân)
⦁ 01 pcs Table (01 cái bàn)
⦁ 01 set System of Blowing Shell to Warehouse (01 bộ hệ thống thổi vỏ vào kho)
⦁ 01 pcs Electrical Cabinet (01 Tủ điện)

đ
specification-of-machine-8-cutting-line

MACHINE 8 CUTTING LINE

Specification of machine 8 cutting line:

Power supply: 3 phases- 380V.

Power: 0.75Kw.

Capacity: 160-200kgs/hr.

Installation area: 1.2x1x1.5m (LxWxH).

Each player has 8 lines cutting knife, Rate of the first cut: ≥ 95% size AB, ≥ 85% size CD

Breakage rate of the first cut: 3 - 6% size AB, 6- 8% size CD

đ
rcn-troyley

CONTAINED CASHEW TROYLEY

- Demension: 1500x 1.500x 800mm (LxWxH)

đ
may-cắt-dầu-12-dao5

MACHINE 12 CUTTING LINE

MACHINE 12 CUTTING LINE:

- Power supply: 3 phase- 380V.

- Motor: 1HP 1/20

- Installation area: 1.15x1x1.85m (LxWxH).

- Each player has 12 blades

- Rate od the first cut >95% for size AB, ≥ 85% for size CD

- Breakage rate of the first cut: 3-5% size AB, 6-8% size CD

đ
12

STEAM COOKER MACHINE

STEAM COOKER SYSTEM
Specification:
⦁ Dimension( Kích thước): 3x 3x 5.5m( LxWxH)
⦁ Capacity( Năng suất): 800-1,000kgs/ time( kg/lần)
⦁ Power supply( Nguồn điện): 3 phrase – 380V
⦁ Total power( Công suất): 0.75KW
Include (Gồm):
⦁ Feeding Elevator 6.5m ( Bù đài cấp liệu) 1HP 1450
⦁ Upper Hopper ( phểu chứa trên)
⦁ Stand Cooker (Nồi hấp tỉnh)
⦁ Cooler Hopper ( Phễu chứa xả nguội)

 

đ

GIA LOI LONG AN COMPANY, LTD
Address: 1071, No1- Highway, Tan Khanh Ward,
              Tan An City, Long An Province, Vietnam
HandPhone: +848 - 908 651 702 Fax: +848 - 72 3599 732
Email: [email protected]

Web design by DangNhanhOnline.Com