banner en

FILLING TRAY SYSTEM

Specification (Thông số kỹ thuật)

⦁ Power supply( Nguồn điện): 3 phase – 380V
- Capacity (Năng suất): 05 trays/minute
- Power (Nguồn điện): 2HP, 3 phase 380V
⦁ Dimension (Kích thước): 7x2x3m (LxWxH)

Include (Bao gồm):

⦁ Upper Hopper 1 ton( Thùng chứa trên 1 tấn)
⦁ Vibrated Trough ( Máng run)
⦁ Filling Kernel Conveyor 1HP 1/30 ( Băng tải rải nhân)

 

Giá cũ :
đ
Giá mới :

Sản phẩm cùng mục

may-cắt-dầu-12-dao5

MACHINE 12 CUTTING LINE

MACHINE 12 CUTTING LINE:

- Power supply: 3 phase- 380V.

- Motor: 1HP 1/20

- Installation area: 1.15x1x1.85m (LxWxH).

- Each player has 12 blades

- Rate od the first cut >95% for size AB, ≥ 85% for size CD

- Breakage rate of the first cut: 3-5% size AB, 6-8% size CD

đ
specification-of-machine-10-cutting-line

MACHINE 10 CUTTING LINE

Specification of machine 10 cutting line:

Power supply: 3 phases- 380V.

Power: 0.75Kw.

Capacity: 200-250kgs/hr.

Installation area: 1.2x1,3x1,5m (LxWxH).

Each player has 10 lines cutting knife, Rate of the first cut: ≥ 95% size AB, ≥ 85% size CD

Breakage rate of the first cut: 3 - 6% size AB, 6- 8% size CD

đ
12

STEAM COOKER MACHINE

STEAM COOKER SYSTEM
Specification:
⦁ Dimension( Kích thước): 3x 3x 5.5m( LxWxH)
⦁ Capacity( Năng suất): 800-1,000kgs/ time( kg/lần)
⦁ Power supply( Nguồn điện): 3 phrase – 380V
⦁ Total power( Công suất): 0.75KW
Include (Gồm):
⦁ Feeding Elevator 6.5m ( Bù đài cấp liệu) 1HP 1450
⦁ Upper Hopper ( phểu chứa trên)
⦁ Stand Cooker (Nồi hấp tỉnh)
⦁ Cooler Hopper ( Phễu chứa xả nguội)

 

đ
18

RAW CASHEW GRADER MACHINE

Specification:

GRADER, DIAMETER 1.1M ( LỒNG PHÂN CỠ, ĐƯỜNG KÍNH 1.1M)

- Feeding Bucket Conveyor 1.5HP 1450 ( Băng tải gàu cấp liệu)
- Grader : 5HP 1/60, Ø 18,20,22,24,26 ( Lồng phân cỡ)
- Diameter 1.1m, length 11.5m( Đường kính 1.6m, dài 11.5m)
- Capacity: 1,500kgs- 2,000kgs/h( Năng suất)

GRADER, DIAMETER 1.6M ( LỒNG PHÂN CỠ, ĐƯỜNG KÍNH 1.6M)

- Feeding Elevator Conveyor 1.5HP 1450 ( Bù đài cấp liệu)
- Grader : 5HP 1/60, Ø 18,20,22,24,26 ( Lồng phân cỡ)
- Diameter 1.6m, length 11.5m(Đường kính 1.6m, dài 11.5m)
- Under Hopper (Phểu chứa dưới)
- Capacity: 2,500kgs- 3,000kgs/h( Năng suất)

đ
specification-of-machine-8-cutting-line

MACHINE 8 CUTTING LINE

Specification of machine 8 cutting line:

Power supply: 3 phases- 380V.

Power: 0.75Kw.

Capacity: 160-200kgs/hr.

Installation area: 1.2x1x1.5m (LxWxH).

Each player has 8 lines cutting knife, Rate of the first cut: ≥ 95% size AB, ≥ 85% size CD

Breakage rate of the first cut: 3 - 6% size AB, 6- 8% size CD

đ

GIA LOI LONG AN COMPANY, LTD
Address: 1071, No1- Highway, Tan Khanh Ward,
              Tan An City, Long An Province, Vietnam
HandPhone: +848 - 908 651 702 Fax: +848 - 72 3599 732
Email: [email protected]

Web design by DangNhanhOnline.Com